Derfor gør coaching hele forskellen

Mads Frank crew

Personlig træning har over en årrække været en så stor tendens, at markedet er fyldt med alle afskygninger af coaches og personlige trænere, men hvad er det helt præcist, du kan få ud af det, og hvad er forskellen i forhold til coaching?

Hvad er personlig træning?

Personlig træning er, overordnet set, træning der direkte og målrettet er udviklet og tilpasset til den aktuelle udøvers helbred, form, behov og ambitionsniveau. Netop den individuelle tilpasning er af afgørende betydning for din oplevelse af træningen. Heri ligger også en af de største udfordringer ved traditionel træning i fitensscentre, netværk og idrætsforeninger. Ønsket om at rumme flest mulige deltagere øger sandsynligheden for, at træningen bliver kompromissøgende. Hermed ikke sagt at træningsfællesskaber, og de sociale og sportslige kvaliteter disse fællesskaber rummer, udelukker individspecifik træning. Dette kræver blot en forståelse fra alle implicerede parter og kreativitet fra den ansvarlige træners side.

Cykelsporten… individets legeplads i en holdsportsarena

Cykelsport og anden udholdenhedssport er i høj grad individuel. At udøverne træner i flok, i klubber eller på hold er en strategisk, sportslig og/eller social værdi. En værdi som bestemt ikke må glemmes eller negligeres men trods alt en værdi. Cykelrytteren, triatleten og andre udholdenhedssportsudøvere er således primært begrænsede af egen fysiske formåen. Altså, giver det i udholdenhedssportsgrene særlig mening at stille skarpt på individet og dine personlige begrænsninger.

Hvad får du ud af det?

Personlig træning indeholder utrolig mange styrker. Eksempelvis den kontinuerlige sparring med kompetent idrætsrelevant personale. Det vigtige i denne sammenhæng er tillid og kontinuitet. Den løbende opfølgning og support samt tillid til ikke blot coachens professionelle men også personlige kvaliteter er afgørende for et godt samarbejde. I udarbejdelsen af denne blog har jeg diskuteret emnet med et par af vores tilknyttede udøvere. Den ene fortæller om en af fordelene ved coaching: ”Jeg skal ikke længere planlægge, hvordan min træning skal være. Jeg skal bare gøre, som der står i programmet og så fortsætte med min hverdag. Det er en befrielse at kunne lægge hovedet til side og køre.” Dermed ikke sagt at det er ansvarsfraskrivelse. Det er en fælles opgave at løfte træningen men ansvaret for planlægning og evidensbaseret evaluering og implementering af individuelle tiltag kan løftes væk fra udøverens skuldre og overlades til en kompetent coach.

Kritikkere vil sige, at en stor del af den tilgængelige forskning og viden kan tilegnes igennem internettet og videnskabelige artikler. Kan man så ikke blot vejlede og planlægge træningen for sig selv? Jo, det kan man. Men risikoen ved ”self-coached”-atleter er ofte, at man stirrer sig blind på egen træning. Populært sagt er risikoen, at man kun træner, det man er god til, og herved ikke får det optimale ud af den tid man bruger på træning. Potentialet udnyttes herved ikke.

Som i enhver anden sammenhæng er det at stå til ansvar over for et andet menneske også afgørende stimuli og motivationsfaktor for udøveren. Det, at din personlige træner holder øje med din træning og hjælper dig på rette vej med kontinuerlig progression og motivation, er afgørende for at lykkes med dine ambitioner.

Hvorfor coaching frem for personlig træning?

Hos Frank Institute of Sports tog vi på et tidligt stadie beslutningen om, at vi ikke ønsker at tilbyde personlig træning i bred forstand. Begrebet bliver i stigende grad udvandet, og er i dag så bred en betegnelse, at den aldrig vil være dækkende, for det som vi tilbyder vores udøvere. Vi mener, at det i langt højere grad skal være coaching. Ikke vejledning i forhold til et træningsprogram, men vejledning af mennesker. Individer der foruden træning, kost, søvn og planlægning også har en psykisk, familiær, privat og arbejdsmæssig profil. Fordele og ulemper, styrker og svagheder, der kan arbejdes med og optimeres på. Der skal være plads til den simple træning og de dybe samtaler. Der skal være plads til elitær tankegang og tårnhøje ambitioner ligestillet med grøn nybegynder med behov for vejledning og guidning. Vi gør ikke forskel på, hvad du kan, men hvem du er.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *