Trylledrik i cykling? Er ketoner det nye doping?

Del 2

Under dette års Tour de France er flere internationale medier begyndt at stille skarpt på brugen af ketoner i cykelsport. Ketoner er af flere medier blevet præsenteret som et nyt vidundermiddel i forhold til præstationsoptimering. Med denne blog ønsker vi at stille skarpt på, hvad der er op og ned i forhold til ketoner.

I denne del tager vi de sundhedsfaglige briller på og diskutere ketoner med læge C.B. Hansen. Mangler du lidt mere viden om hvad ketoner er helt simpelt kan du læse med i del 1.

Hvad er sundhedskonsekvenserne ved ketoner?

Nuvel, ketoner kan muligvis vise sig at have en præstationsfremmende effekt. Spørgsmålet er, om brugen af keton estere har en sundhedsmæssig konsekvens. I forsøget på at besvare dette har vi konsulteret læge C.B. Hansen.

Hvad er ketoner set ud fra et lægefagligt perspektiv?

”Keton-stoffer (herunder acetone, acetoacetat og beta-hydroxybutyrat) er biprodukter fra fedtforbrændingen. De dannes i leveren ud fra frie fede syrer og anvendes af kroppen som en reserve, når der ikke er tilstrækkelig med kulhydrat. Rent fysiologisk dannes de, fordi bl.a. hjerne ikke kan anvende fedt som energikilde, uden dette omdannes til de nævnte ketoner. Altså kan ketonstoffer betragtes som alternativ energikilde og en forsvarsmekanisme mod faste eller mangel på kulhydrat.

Problemet eller udfordringen ved ketoner er, at de er svage syre, hvorfor de vil sænke kroppens pH. Det betyder, at hvis der anvendes/dannes for store mængder ketoner, vil kroppen blive acidotisk (indeholde for meget syre). Dette er formentligt ikke et problem hos World Tour-holdene, da der forhåbentligt er en fagperson, som står for dosering til den enkelte rytter. Herved sikres, at acidosen ikke bliver for voldsom. Men det kan måske blive et problem, såfremt keton estere bliver ”det nye” iblandt motionister. Her er der ikke nødvendigvis er en fagperson inde over doseringen. Hvor store doser og hvor meget den enkelte kan tåle af ketoner, ved jeg ikke nok om, men jeg vil formode det er meget individuelt.”

Hvad vil konsekvensen være ved at tage keton estere som motionist?

”Forhåbentligt vil konsekvenserne ikke være sundhedsskadelige, men som ovenfor nævnt, vil jeg tro den tolererede dosis er meget individuel. I sundhedssektoren kendes ketoner bl.a. hos diabetikeren, som kommer ind med en ketoacidose. Dette er, når patienten har dannet så mange keton-stoffer, at kroppens pH er blevet for lav, grundet manglende optag af sukker. Disse patienter kommer typisk ind bevidsthedssvækkede, svært utilpasse og med en stor grad af hyperventilation. Potentielt er en sådan tilstand livsfarlig. Om de anvendte keton estere kan have samme negative effekt ved jeg ikke, men potentialet er der.”

Hvad mener du, ud fra et lægefagligt perspektiv, om at ketoner sidestilles med vitaminer og kulhydrater?

”Jeg mener ikke ketoner kan ligestilles med vitaminer. Det er et stof, som kan dannes naturligt i kroppen. Men de kan altså ligeledes medføre en alvorlig tilstand i for store doser. Hvordan de kunstigt tilførte keton estere påvirker kroppen, er ikke fuldt ud undersøgt. Jeg ved ikke, hvilken effekt anvendelsen har på kroppen, men det er påvist, at det sænker pH. Det må derfor formodes at kunne medføre den førnævnte acidose i for store mængder. Intervallet for hvornår det bliver skadeligt, er ligeledes ikke undersøgt. Umiddelbart er der ikke megen viden om, hvordan kroppen på længere sigt respondere på anvendelsen af ketoner.”

Er ketoner blot et kunstigt fremstillet præparat, eller kan man opnå samme resultater naturligt?

”Kroppen kan selv fremstille ketoner. Ketogen-diæt er en diæt bedre kendt som high fat, low carb eller modificeret Atkins diæt. Altså en diæt hvor kroppen tvinges til at anvende fedt som energikilde og dermed danne ketoner. Men som med alt andet, så tager det tid inden kroppen har indstillet sig til at køre på ren fedtforbrænding og dermed ketoner. I den mellemliggende periode er det rimeligt at antage, at den maksimale fysiske præstationsevne vil falde, da kroppen ikke får sit normale tilskud af energi fra kulhydrater, som en varieret kost vil indeholde.”

Så man kan populært sagt sige, at indtagelse af keton estere forsøger at snyde kroppen til at anvende keton i stedet for sukker som energikilde?

”Ja, hvis professionelle cykelryttere indtager ketoner, må det være med hensigten at spare på kulhydrat-depoterne for i sidste ende at have mere overskud af den hurtige energi i form af kulhydraterne. At opnå samme effekt naturligt, uden at dette går ud over præstationsevnen, ved jeg ikke om er muligt. Der er studier på mus [1], som har vist en mulig effekt på udholdenhed og restitution ved ketogen diæt. Men her er ordet “mulig” meget vigtigt, hvis du spørger mig. Det indikerer, at der endnu ikke er nok viden omkring ketoners effekt, og at der mangler viden på området.”

Er det hensigtsmæssigt at et så utestet præparat fremstilles og kan købes af alle samt med al tydelighed hives frem i medierne?

”Om det er uhensigtsmæssigt eller ej kan jeg ikke forholde mig til – heldigvis kan man jo sige præparatet efter sigende er ret dyrt, hvorfor det nok ikke er alle og enhver, som vil gå ud og købe det. Men jeg synes umiddelbart, der er for lidt viden omkring effekt og evt. bivirkninger, til at det blot skal anvendes uden videre omtanke. Som tidligere nævnt formoder jeg, der på World Tour-holdene er fagpersoner bag rytterne, som har styr på hvad de får og holder dem under nøje kontrol. Men blev jeg spurgt af den almene motionist, ville mit svar for nuværende være, at der simpelthen er for lidt viden om mulige bivirkninger, til at give råd omkring brugen af ketoner. Der mangler efter min mening mere forskning.”

Så rytterne der indtager dette fungerer som frivillige forsøgskaniner?

”Hmm, både ja og nej. Rytterne udtaler jo sådan set selv, at ketoner er noget de har forsøgt med. Det må vel betyde de reelt set ikke rigtig ved om det virker, men samtidig er de under skarp kontrol af holdets læger, så på den måde formoder jeg de er i trygge hænder. Men ja der er for lidt viden om effekt og bivirkninger af keton estere, til helt at afvise rytterne ikke er en form for testpersoner.”

Er ketoner doping?

En af grundene til, at vi hos Frank Institute of Sports har valgt at skrive dette blog-indlæg, er netop, at ketoner i høj grad er blevet fremstillet som potentielt præstationsfremmende, og at der fra denne betegnelse ofte trækkes paralleller til doping. Det er vigtigt at pointere, at ketoner for nuværende ikke er rangeret på listen over forbudte stoffer ved World Anti-Doping Agency (WADA), hvorfor det ikke kan betegnes som doping eller snyd. For at give et mere nuanceret billede af ketoner, er det dog relevant med en lille sammenligning.

Hvis vi kort opridser et par facts om ketoner. Det er naturligt forekommende i kroppen, men kan ikke indtages som en del af en normal kost – med andre ord, så findes det ikke i den mad vi indtager, men skal fremstilles kunstigt ud fra bl.a. alkoholer. Tidligere meget omtalte doping-præparater som EPO dannes også naturligt i kroppen (nærmere bestemt i nyrerne og anvendes bl.a. medicinsk når blodprocenten er for lav), men kan ej heller indtages i ren form via fødevarer.

EPO blev forbudt, da der kunne påvises en skadelig effekt på atleternes kroppe, samt at stoffet var præstationsfremmende og gav atleterne en præstationsmæssig fordel i forhold til sammenlignelige ”rene” atleter. Sidstnævnte undersøges fortsat for ketoners vedkommende.

Er ketoner præstationsfremmende?

Studier på området viser umiddelbart en præstationsfremmende effekt i forhold til udholdenhed og restitution hos elitesportsudøvere. Dog er studierne, som nævnt, ikke ret omfattende i deltagerantal, hvorfor det endnu ikke er muligt endegyldigt at konkludere hvilken og hvor stor effekt keton estere har. Det er forsøgt undersøgt i studier hvilke ”bivirkninger/andre effekter” keton estere kan have på kroppen, men dette er dog ikke undersøgt til bunds. Der er set en påvirkning af hvilepulsen og hjertets minutvolumen samt et lavere laktat-niveau i musklerne [2]. Endelige konklusioner kan ikke drages.

Er ovenstående nok viden til at slippe keton estere løs på markedet? Er det nok til, at det må købes i håndkøb? Er keton estere præstationsfremmende? Bør brugen forbydes i professionel sport? Er keton estere doping? Spørgsmålene er mange. Gråzonerne kan altid findes derude. Det vigtige er den faglige debat, og at beslutninger tages af relevante organisationer, hold og udøvere på en oplyst og videnskabelig veldokumenteret baggrund.

Kilder:

1. Sihui Ma. et al. (2018): A 8-week Ketogenic Diet Alternated Interleukin-6, Ketolytic and Lipolytic Gene Expression, and Enhanced Exercise Capacity in Mice.

2. Dearlove D.J. et al. (2019): Nutritional Ketoacidosis During Incremental Exercise in Healthy Athletes.